KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 22 195 25 778 39 166 44 634 38 558 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 9 247 9 650 16 233 13 049 8 405 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 219 7 661 8 198 8 657 9 202 7 219 7 661 8 198 8 657 9 202
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 11,1 11,2 9,9 9,4 9,5 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,7 4,6 5,0 4,5 3,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 12,0 13,2 11,0 8,1 9,5 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 5,3 5,3 5,4 5,1 3,4 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 11,2 10,9 11,1 10,6 9,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,7 5,2 4,8 4,7 3,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 12 000 12 243 19 308 23 613 31 592 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 42 664 47 092 57 649 64 911 75 302 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 45 556 48 968 47 612 51 978 58 639 45 556 48 968 47 612 51 978 58 639
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 47 059 54 125 35 800 59 400 12 550 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 29 295 31 816 48 962 49 224 68 440 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 215 30 233 30 289 33 532 36 921 25 215 30 233 30 289 33 532 36 921
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 443 754 461 327 568 373 530 042 600 063 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 442 000 459 855 641 709 442 048 387 722 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 370 544 365 408 422 487 433 011 429 735 370 544 365 408 422 487 433 011 429 735
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 29,1 19,1 25,3 21,1 20,0 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 17,6 17,2 18,8 15,6 12,8 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 15,9 15,0 16,4 15,8 15,5 15,9 15,0 16,4 15,8 15,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 73 47 92 87 76 80 77 82 83 76 80 77 82 83 76 77 76 90 73 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76

Kontakt