KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 79,3 71,9 81,0 88,9 62,5 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 82,0 77,8 80,9 79,5 78,5 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 103,4 101,2 100,0 100,0 90,7 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 92,5 91,9 93,3 91,4 89,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 115,0 120,0 115,1 108,9 103,9 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 98,7 99,8 100,5 99,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 97,3 97,2 96,9 98,1 97,5 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,4 5,0 4,6 3,5 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 5,0 5,1 4,9 4,9 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 48,7 42,9 38,9 37,1 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 32,8 35,1 35,8 39,7 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 4,3 3,5 : 0,0 0,0 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 2,7 2,9 2,8 2,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 74,0 74,9 65,6 82,8 109,7 67,0 69,0 69,7 75,6 85,8 67,0 69,0 69,7 75,6 85,8 76,6 82,9 81,5 88,6 99,1 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 35,7 105,9 104,5 123,5 120,0 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 79,5 79,6 83,0 83,3 84,0 69,5 80,4 83,1 89,3 89,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 8,7 8,4 8,1 8,7 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 9,6 9,8 9,3 9,4 10,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 166 124 170 134 156 053 189 086 214 560 137 857 142 739 148 655 159 818 182 777 137 857 142 739 148 655 159 818 182 777 168 126 179 978 180 420 196 516 215 699 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 60,2 62,9 55,7 72,0 87,6 56,7 58,1 59,3 64,6 72,6 56,7 58,1 59,3 64,6 72,6 65,2 69,7 69,3 74,9 84,1 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".