KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,3 3,2 1,1 0,8 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 4,3 4,0 1,9 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,0 3,9 3,4 1,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,4 2,4 0,9 0,3 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,5 2,2 1,9 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,1 1,9 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,1 19,2 18,1 12,4 24,2 24,5 24,1 23,5 18,4 20,9 21,2 21,6 18,8 20,9 21,9 21,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,8 15,5 14,8 16,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -9,3 -9,3 -12,9 -8,7 35,0 42,5 44,3 49,9 44,3 50,6 51,9 55,1 37,8 39,5 39,9 43,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 31,8 33,5 32,2 32,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 53,1 50,6 46,3 41,0 103,6 105,6 109,9 114,7 108,3 111,3 114,1 120,2 106,0 105,5 105,3 109,3 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 96,7 97,8 97,6 102,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 408 49 724 51 614 53 301 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 47 667 50 180 51 683 53 187 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 242 51 115 52 898 54 379
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 5,8 6,8 6,6 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,1 8,3 9,4 11,2 12,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 8,9 10,2 11,1 12,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,7 7,2 6,6 5,9 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 14,6 14,6 14,6 16,0 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,1 13,3 12,5 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 14,9 18,4 48,8 9,0 14,0 25,1 24,9 22,3 26,0 27,6 23,9 23,4 22,4 21,3 20,5 23,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 22,7 26,7 27,2 26,1

Kontakt