KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 15 3 1 2 4 164 161 130 144 156 169 115 141 111 70 573 543 492 444 431 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 121 96 135 127 100 121 96 135 127 100 121 96 135 127 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 .. 50 .. 100 22 16 18 31 26 17 15 23 23 28 28 20 20 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 18 14 16 21 25 18 14 16 21 25 18 14 16 21 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 494 238 185 176 176 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 2 834 27 488 26 402 25 511 24 947 25 234 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 598 5 342 5 253 5 202 4 791 5 598 5 342 5 253 5 202 4 791 5 598 5 342 5 253 5 202 4 791
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 133 94 108 108 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 3 092 2 665 2 174 1 069 .. 13 525 11 779 11 868 11 743 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 294 3 241 2 079 1 350 .. 3 294 3 241 2 079 1 350 .. 3 294 3 241 2 079 1 350
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 19 15 15 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 16 .. 16 14 16 16 .. 16 14 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 53 55 35 36 .. 41 44 37 42 .. 32 35 34 40 .. 40 45 44 39 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 32 29 29 30 .. 32 29 29 30 .. 32 29 29 30
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 48 28 30 51 .. 19 16 17 16 18 19 25 18 18 18 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 15 17 16 19 16 15 17 16 19 16 15 17 16 19 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 27 22 4 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 153 239 104 69 .. 153 239 104 69 .. 153 239 104 69
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 11 12 17 6 .. 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 240 191 326 234 153 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 23 16 22 7 0 23 16 22 7 0 23 16 22 7 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 89 100 100 .. .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 90 .. 93 72 92 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 93 98 98 100 .. 93 98 98 100 .. 93 98 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 44 45 48 44 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 49 50 50 .. 47 49 50 50 .. 47 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 94 .. .. 98 99 96 92 95 90 93 94 96 86 95 95 96 92 1 825 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 92 92 94 95 92 92 92 94 95 92 92 92 94 95 92
Netto endring i antall boliger (antall) antall 167 169 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. ..

Kontakt