4405_0627
4405_0627
kostra
2019-10-14T08:58:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Røyken, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Røyken

KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,4 2,4 3,3 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,6 3,7 3,8 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,8 1,8 1,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 13 500 13 155 13 549 19 074 233 766 247 120 269 285 289 962 232 301 249 857 265 933 269 627 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 246 936 252 407 278 343 290 539
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 120 1 184 1 721 1 954 1 463 1 500 1 649 1 730 1 763 1 867 1 952 2 142 1 887 2 027 2 122 2 260 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 769 1 934 2 088 2 245
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 105 142 828 128 341 549 620 1 012 1 427 1 209 1 660 1 141 871 833 836 925 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 523 409 663 645
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,3 2,5 2,7 2,6 3,6 3,3 3,6 3,7 4,3 4,3 4,2 4,4 4,5 4,9 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 3,9 5,3 4,3 5,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 32,9 35,9 28,0 26,7 32,0 33,7 29,0 29,5 29,6 31,7 26,7 27,9 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 35,1 37,4 32,7 34,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 7,2 7,3 6,3 7,0 13,6 13,5 13,8 14,0 15,1 14,9 14,7 14,8 11,0 10,8 10,4 10,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 10,9 10,9 11,1 11,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 1,4 1,0 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 6 110 6 687 6 366 6 919 99 457 106 816 107 460 113 944 81 258 83 037 86 431 90 039 536 867 553 078 567 425 603 465 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 86 594 90 639 89 732 92 127
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt