KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 347 1 305 1 277 1 410 811 859 922 987 887 959 1 013 1 082 999 1 063 1 090 1 173 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 073 1 109 1 152 1 238
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 149 1 168 1 111 1 248 629 667 723 772 724 798 858 837 791 857 882 952 831 897 929 993 804 861 897 950 844 862 894 964
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 197 136 166 162 182 192 199 215 163 161 154 245 209 207 207 221 211 222 224 248 198 207 209 230 228 247 258 274
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 031 948 978 1 113 553 563 616 674 659 712 739 785 708 742 746 806 762 807 822 889 740 778 794 849 774 780 818 883
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 53 16 77 71 27 29 34 43 23 8 -5 71 64 54 49 62 60 60 57 71 60 59 56 69 43 47 59 61
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 978 931 901 1 042 526 534 582 631 636 703 744 714 643 688 697 743 702 747 765 818 680 718 738 780 731 734 760 823
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,93 0,91 0,89 1,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,91 0,51 0,45 0,90
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,14 0,14 0,13 0,13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,32 0,30 0,18 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,79 0,77 0,76 0,93 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 13 7 14 215 202 228 219 148 146 164 182 910 993 1 083 1 187 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 173 200 212 208
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 62 35 17 45 1 058 622 490 577 941 653 562 521 5 493 4 098 3 680 3 255 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 1 046 858 673 603

Kontakt