KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 247 278 307 305 6 026 6 300 6 192 6 267 5 286 5 403 5 406 5 290 36 532 37 113 37 648 37 531 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 891 5 883 5 761 5 730
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 11 13 14 13 15 16 16 16 18 18 18 17 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 68 68 66 67 57 57 57 56 51 52 51 55 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 56 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 9 11 0 188 1 290 1 607 1 534 1 421 1 426 1 898 1 108 875 1 225 1 603 1 527 1 565 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 684 743 949 567
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 111 222 109 556 104 444 110 222 6 538 6 001 6 443 6 271 10 001 10 090 10 203 9 553 7 642 9 385 9 857 10 191 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 9 026 8 983 9 337 8 481
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 22 13 11 9 31 30 30 31 25 21 25 28 31 35 32 35 30 30 29 29 33 34 33 32 34 39 33 34
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 8 7 6 9 187 135 127 113 140 124 154 114 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 170 155 181 210
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,4 0,6 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,7 9,5 8,8 6,4 15,0 14,7 12,1 10,4 19,1 18,8 15,5 13,8 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 18,6 18,5 15,8 13,9

Kontakt