KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 21 492 21 931 22 452 22 635 22 752 391 602 397 024 390 275 397 411 396 325 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 11,3 10,9 9,8 11,6 10,1 10,8 10,7 13,5 10,0 13,1 11,6 11,3 13,0 10,3 18,6 10,8 10,5 10,7 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 6,3 5,4 6,3 5,7 6,7 7,2 7,2 9,0 7,1 9,3 6,9 6,8 8,9 7,2 14,4 7,6 7,6 7,9 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1
Netto innflytting (antall)3 antall 347 320 438 49 33 3 328 4 063 4 071 2 779 3 542 1 704 1 001 701 -47 950 14 385 13 221 15 610 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 434 1 560 1 640 891 1 857 2 434 1 560 1 640 891 1 857 2 434 1 560 1 640 891 1 857
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,6 11,6 11,3 11,2 11,2 11,5 11,1 14,6 11,3 14,8 10,4 10,4 12,8 10,4 20,0 11,6 11,7 12,1 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 61,7 61,9 61,2 59,5 59,4 62,3 59,8 78,9 59,8 80,6 62,7 61,4 84,1 60,3 107,5 62,9 62,9 63,9 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,7 1,5 1,5 1,6 1,5 1,8 1,7 1,9 1,3 1,8 2,2 2,1 1,9 1,5 2,6 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 15,4 16,2 17,4 18,1 19,0 13,4 13,7 18,5 19,4 20,5 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,58 1,62 1,57 1,57 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,77 .. .. .. 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt