KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . .. .. .. 50 50 49 47 49 49 50 49 49 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . 50 49 49 . . 50 49 49
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . .. .. .. 19 17 18 21 11 20 19 19 20 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 . . 13 14 11 . . 13 14 11
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . .. 100 100 88 60 56 87 67 50 100 43 82 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . 100 78 75 . . 100 78 75
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . 14 50 .. 10 19 29 26 29 19 18 25 31 27 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 . . 20 26 38 . . 20 26 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . .. .. .. 84 91 129 122 37 196 287 252 244 64 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 . . 166 115 75 . . 166 115 75
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . 219 181 163 6 199 6 189 5 706 5 927 3 198 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 . . 7 644 7 083 7 341 . . 7 644 7 083 7 341
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . .. .. 108 31 28 34 32 45 35 29 35 39 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . 38 38 42 . . 38 38 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . .. .. 17 15 15 16 14 18 14 15 17 18 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . 15 16 14 . . 15 16 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . .. .. .. 87 96 98 97 92 96 98 97 93 76 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . 100 96 86 . . 100 96 86
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . 6 2 2 164 184 169 157 73 304 282 296 247 115 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 . . 191 185 153 . . 191 185 153
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . 219 7 52 4 625 4 186 3 148 2 420 1 080 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 . . 3 147 2 369 2 646 . . 3 147 2 369 2 646
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . .. .. 100 85 82 73 83 85 85 94 85 85 91 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 . . 81 70 81 . . 81 70 81
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . .. 0 0 42 70 33 33 19 80 80 95 77 75 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 . . 542 237 270 . . 542 237 270

Kontakt