KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . 85,5 71,3 98,7 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 . . 41,8 39,4 37,8 . . 41,8 39,4 37,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . 126,5 122,4 190,2 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 . . 130,7 134,5 141,8 . . 130,7 134,5 141,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . 1,4 1,4 2,4 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 . . 4,6 4,7 4,5 . . 4,6 4,7 4,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . 7,6 8,1 8,1 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 . . 8,6 7,9 7,9 . . 8,6 7,9 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . 78,9 83,9 69,2 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 . . 75,2 74,3 72,1 . . 75,2 74,3 72,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . 72,1 75,8 61,5 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 . . 69,4 68,0 64,6 . . 69,4 68,0 64,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . 16,1 15,3 17,5 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 . . 16,1 15,9 15,8 . . 16,1 15,9 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . 40,1 42,4 41,9 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 . . 41,4 41,4 42,7 . . 41,4 41,4 42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 19,8 20,2 19,0 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 23,8 23,4 23,2 23,1 21,8 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 . . 23,3 23,3 22,9 . . 23,3 23,3 22,9
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . 116 159,4 128 269,3 124 112,7 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 515,2 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 108 584,3 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 . . 114 141,7 118 472,2 115 548,2 . . 114 141,7 118 472,2 115 548,2
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt