KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . 9,3 8,9 7,8 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 7,9 7,9 8,2 8,3 8,4 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . 9,7 9,6 9,6 . . 9,7 9,6 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . 99 96 -387 220 248 253 261 318 207 285 283 305 349 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 . . 318 319 318 . . 318 319 318
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . 5,56 5,42 5,75 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 . . 4,96 4,86 5,25 . . 4,96 4,86 5,25
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . 74 49 23 91 84 93 83 104 71 77 79 83 141 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 . . 105 100 107 . . 105 100 107
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . 671 685 595 488 483 511 555 539 478 482 528 569 514 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 . . 592 623 572 . . 592 623 572
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . 184 197 197 154 160 160 178 167 146 149 157 169 139 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . 184 194 185 . . 184 194 185
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . 147 143 96 123 119 129 132 100 111 114 131 134 93 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . 121 133 97 . . 121 133 97
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt