KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 2 965 3 151 3 020 1 354 1 446 1 605 1 773 1 645 1 244 1 280 1 404 1 483 1 312 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . 1 273 1 355 1 407 . . 1 273 1 355 1 407
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 2 075 2 102 2 030 1 104 1 179 1 247 1 349 1 270 952 968 1 080 1 129 1 096 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . 1 014 1 077 1 125 . . 1 014 1 077 1 125
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 891 1 048 990 250 266 358 424 375 292 311 324 353 216 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . 258 278 282 . . 258 278 282
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 1 892 2 418 2 181 962 1 020 1 165 1 219 1 123 919 934 1 020 1 061 804 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . 901 991 953 . . 901 991 953
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 232 527 375 15 20 68 42 86 80 90 83 113 73 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . 103 111 124 . . 103 111 124
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 1 660 1 892 1 806 946 1 000 1 096 1 177 1 038 838 844 937 947 731 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . 798 880 829 . . 798 880 829
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 1,96 1,96 1,80 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . 0,65 0,66 0,64 . . 0,65 0,66 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 0,71 0,71 0,90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . 0,28 0,29 0,28 . . 0,28 0,29 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 1,25 1,25 0,90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . 0,37 0,37 0,36 . . 0,37 0,37 0,36
Antall bygningsbranner (antall) antall . . 9 5 7 154 131 183 159 60 273 291 321 336 320 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . 286 278 313 . . 286 278 313
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . 47 0 0 760 567 511 584 263 1 292 1 167 1 127 1 331 709 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . 951 993 655 . . 951 993 655

Kontakt