KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . 132 127 154 5 020 5 253 5 223 5 088 2 968 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 . . 11 153 11 052 10 735 . . 11 153 11 052 10 735
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . 24 23 28 25 27 27 26 26 23 24 24 23 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 . . 24 24 23 . . 24 24 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . 21 22 33 60 62 62 65 63 61 60 62 63 54 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 . . 55 55 53 . . 55 55 53
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . 2 565 2 288 36 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 . . 1 803 1 587 1 460 . . 1 803 1 587 1 460
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . 9 069 16 748 14 116 7 424 7 539 7 367 8 694 16 879 13 027 13 467 13 778 10 347 10 262 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 . . 11 570 12 959 13 834 . . 11 570 12 959 13 834
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . 80 44 24 26 26 25 27 27 21 19 15 22 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 . . 27 25 25 . . 27 25 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . 4 0 0 30 22 25 49 16 134 157 109 132 401 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 . . 244 265 263 . . 244 265 263
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . 1,8 0,7 .. 1,3 1,3 1,4 1,6 .. 1,4 1,4 1,5 1,8 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. . . 1,7 1,8 .. . . 1,7 1,8 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . 8,7 7,3 .. 14,7 11,4 9,8 11,0 .. 18,2 15,1 13,2 12,9 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. . . 15,0 13,2 .. . . 15,0 13,2 ..

Kontakt