KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . 3 894 5 666 5 917 7 748 8 693 8 918 9 396 8 392 7 004 8 287 8 515 8 771 8 184 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . 8 703 8 457 7 915 . . 8 703 8 457 7 915
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 3,1 1,6 5,2 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . 3,8 4,0 4,7 . . 3,8 4,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 3,4 2,1 5,2 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . 4,2 4,4 4,7 . . 4,2 4,4 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . 5,0 3,6 4,3 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . 3,7 3,7 3,8 . . 3,7 3,7 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . 90 405 143 981 112 176 53 271 53 649 58 511 68 516 63 212 44 144 49 062 51 291 56 153 51 451 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . 49 206 51 941 50 811 . . 49 206 51 941 50 811
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . 16 339 36 892 26 600 33 890 38 027 33 018 46 862 31 750 31 526 34 716 38 368 38 805 38 236 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . 43 394 41 750 43 937 . . 43 394 41 750 43 937
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . 904 000 808 000 845 889 367 208 417 632 430 280 415 126 448 811 382 371 410 422 416 992 454 697 437 535 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . 453 233 441 027 410 865 . . 453 233 441 027 410 865
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . 17,6 13,8 19,0 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 21,2 20,8 18,6 18,6 18,2 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . 18,1 18,0 19,0 . . 18,1 18,0 19,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . 94 94 85 83 85 87 86 83 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . 89 85 86 . . 89 85 86

Kontakt