4405_0121
4405_0121
kostra
2019-05-26T03:54:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Rømskog, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,0 4,2 5,1 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 2,9 3,0 2,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,1 3,3 3,3 3,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,4 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 951 1 966 2 524 3 205 23 320 24 485 25 165 24 199 54 342 55 351 57 895 58 622 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 230 821 263 280 264 540 271 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 463 3 263 3 735 5 302 2 192 2 343 2 427 2 876 2 100 2 268 2 444 2 504 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 516 1 672 1 771 1 833
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 503 815 10 623 2 713 3 816 658 2 295 1 399 1 154 982 1 284 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 875 620 398 814
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 11,8 11,5 11,5 .. 2,5 3,0 3,8 0,0 3,2 3,2 3,0 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 3,2 3,1 3,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,4 33,5 24,4 23,5 29,4 36,7 23,9 27,1 23,8 25,9 22,3 21,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 27,4 29,9 25,4 26,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 19,2 21,2 26,6 19,2 27,0 27,4 24,0 24,1 25,2 26,0 27,2 25,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 6,8 6,6 6,4 6,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 .. 0,3 0,3 0,3 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,3 0,9 1,0 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 506 529 562 476 7 474 7 899 8 313 7 608 22 439 24 754 23 732 23 750 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 70 746 76 314 77 516 80 393
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt