KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 87 85 114 122 132 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,85 0,79 0,96 0,90 1,01 0,81 0,82 0,87 0,96 0,92 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 153 159 158 160 142 174 169 161 157 127 145 526 160 172 168 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 99 99 100 90 98 98 99 98 93 88 96 91 89 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 3 8 7 19 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 1 0 10 2 2 1 2 1 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 99 99 100 90 98 98 99 98 98 95 98 97 94 95 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 2 2 1 26 4 4 3 5 2 7 2 0 8 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8

Kontakt