4401_0121
4401_0121
kostra
2019-05-26T15:58:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Rømskog, faktaark Helse- og omsorgstjenester Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 37 320 41 994 42 397 54 810 34 358 35 871 37 623 41 528 37 828 39 274 40 895 43 362 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 23 093 24 354 25 176 26 882
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 394,1 352,7 .. 373,1 425,3 413,1 427,2 445,8 477,0 485,3 494,1 491,0 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 296,4 303,9 313,6 317,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 33,5 38,2 34,6 37,8 32,5 32,2 32,5 32,0 34,5 34,3 34,2 34,5 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,6 34,0 33,6 34,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 73,8 75,1 68,8 71,9 72,7 76,3 73,7 74,2 71,3 73,4 73,1 72,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,9 75,9 76,9 75,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,46 0,43 0,38 .. 0,56 0,54 0,56 .. 0,59 0,62 0,61 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,54 0,54 0,55 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,3 33,3 49,2 .. 36,4 36,2 34,3 .. 36,8 35,9 35,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 31,9 31,4 30,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 32,4 31,4 25,5 .. 38,8 39,2 39,9 .. 35,6 35,9 35,8 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 49,4 50,1 50,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,7 17,5 14,8 .. 16,2 9,1 17,5 .. 17,9 18,4 17,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 11,5 11,2 11,3 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 82,9 86,8 87,0 89,3 90,3 91,3 94,5 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 88,6 88,2 87,9 86,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 729 3 930 4 658 : 3 083 3 174 3 383 : 3 005 3 128 3 245 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 209 3 374 3 436 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 5,9 5,8 5,7 2,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,75 0,63 0,75 .. 0,40 0,72 0,38 .. 0,38 0,39 0,39 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,63 0,68 0,59 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,52 0,57 0,58 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,6 3,2 3,4 6,7 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1 6,1 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,3 4,2 4,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,4 10,2 10,3 11,9 13,6 13,7 13,8 15,0 16,2 16,5 16,5 16,2 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,7 10,9 11,0 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,9 14,6 14,7 14,9 11,1 11,1 11,2 12,2 11,1 11,5 11,6 12,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 7,6 7,7 8,0 8,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 3,7 3,6 3,7 5,6 36,0 39,7 38,4 46,4 43,9 40,6 41,4 45,6 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 35,3 39,0 39,6 42,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 50,0 100,0 100,0 100,0 94,8 86,5 85,8 103,5 92,3 94,5 95,3 92,1 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 89,7 94,8 95,7 88,2
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt