KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 016 1 128 1 312 1 716 1 739 1 487 1 523 1 670 1 874 2 053 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 876 919 946 1 102 1 105 876 919 946 1 102 1 105 876 919 946 1 102 1 105
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 628 651 824 1 074 1 039 1 269 1 254 1 375 1 621 1 770 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 679 777 838 795 890 679 777 838 795 890 679 777 838 795 890
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 388 477 488 642 700 218 270 295 253 284 281 313 337 394 401 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 197 141 108 306 215 197 141 108 306 215 197 141 108 306 215
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 824 918 922 1 262 1 116 1 216 1 217 1 344 1 541 1 628 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 660 689 706 784 791 660 689 706 784 791 660 689 706 784 791
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 196 272 201 196 119 47 83 88 26 -3 58 66 57 87 45 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 72 -15 -41 127 28 72 -15 -41 127 28 72 -15 -41 127 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 628 647 721 1 065 997 1 169 1 134 1 256 1 515 1 631 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 588 704 747 656 763 588 704 747 656 763 588 704 747 656 763
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,62 0,59 0,61 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,20 0,21 0,20 0,18 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,43 0,42 0,41 0,42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 0 1 0 0 14 10 12 12 10 20 37 48 55 45 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 187 166 172 200 171 187 166 172 200 171 187 166 172 200 171
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 1 9 0 7 12 121 115 86 69 91 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 788 694 705 691 585 788 694 705 691 585 788 694 705 691 585

Kontakt