4397_0121
4397_0121
kostra
2019-05-23T23:48:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Rømskog, faktaark Brann og ulykkesvern Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 016 1 128 1 312 1 716 1 487 1 523 1 670 1 850 1 621 1 922 1 881 2 119 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 876 919 946 1 102
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 628 651 824 1 074 1 269 1 254 1 375 1 588 1 340 1 609 1 544 1 724 831 897 929 978 804 861 897 937 679 777 838 795
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 388 477 488 642 218 270 295 263 281 313 337 395 211 222 224 249 198 207 209 231 197 141 108 306
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 824 918 922 1 262 1 216 1 217 1 344 1 540 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 887 740 778 794 847 660 689 706 784
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 196 272 201 196 47 83 88 44 58 66 57 93 60 60 57 74 60 59 56 72 72 -15 -41 127
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 628 647 721 1 065 1 169 1 134 1 256 1 496 1 164 1 431 1 370 1 520 702 747 765 814 680 718 738 776 588 704 747 656
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,62 0,59 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,78 0,67 0,62 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,20 0,21 0,20 0,18 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,25 0,24 0,20 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,43 0,42 0,41 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,53 0,43 0,42 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 0 1 0 14 10 12 12 20 37 48 53 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 187 166 172 199
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 1 9 0 7 121 115 86 56 348 321 281 191 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 788 694 705 691

Kontakt