KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 20 23 25 25 25 611 611 651 490 387 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859 5 859 6 236 6 124 5 776 5 859
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 34 37 37 38 30 30 33 30 26 31 33 35 36 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 19 20 20 21 21 19 20 20 21 21 19 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 57 52 52 52 63 64 60 65 61 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 71 69 66 62 65 71 69 66 62 65 71 69 66 62 65
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 27 0 2 795 770 0 1 426 2 262 3 642 3 761 4 228 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 030 840 985 834 711 1 030 840 985 834 711 1 030 840 985 834 711
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 50 0 4 636 11 409 11 273 7 874 7 977 6 427 8 715 5 303 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670 9 347 11 742 10 643 12 630 12 670
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 .. 50 .. 67 18 8 21 31 15 22 24 23 17 26 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 33 32 41 29 30 33 32 41 29 30 33 32 41 29 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 12 7 3 12 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 189 219 238 250 262 189 219 238 250 262 189 219 238 250 262
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 3,9 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,4 8,8 : : : 11,6 12,9 10,3 8,6 18,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7

Kontakt