4394_0121
4394_0121
kostra
2019-05-23T07:42:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Rømskog, faktaark Barnevern Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 945 5 024 5 277 5 038 4 628 6 772 7 739 6 975 6 395 6 725 6 621 6 998 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 721 8 683 9 498 9 803
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 5,5 : : 4,1 4,3 5,9 3,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,9 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 5,5 : : 4,3 4,4 6,4 4,0 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 5,0 5,0 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 0,6 1,2 1,9 1,3 3,3 3,7 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 106 000 45 375 83 500 145 667 38 640 43 894 39 313 51 344 44 413 49 193 48 096 56 102 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 42 829 42 957 42 826 43 784
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr : 12 000 0 0 30 503 42 376 38 917 27 783 26 214 27 147 33 679 20 548 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 27 395 31 930 31 207 34 475
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 545 000 474 000 505 000 359 000 276 614 409 308 399 208 322 660 279 518 329 736 349 162 423 684 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 421 879 439 417 453 751 441 475
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 10,0 20,0 : : 17,0 16,2 20,9 17,5 16,3 14,9 15,8 17,2 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 20,0 23,5 21,4 20,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 80 100 : : 73 75 80 95 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 71 71 75 72

Kontakt