4401_0632
4401_0632
kostra
2019-06-19T13:40:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Rollag, faktaark Helse- og omsorgstjenester Rollag

KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 43 782 45 747 47 173 45 822 41 318 44 086 45 551 48 153 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 567 22 931 23 909 25 869
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 491,0 516,8 563,4 512,8 535,1 527,9 544,6 535,3 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 270,9 281,7 292,5 288,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 37,5 37,1 41,3 39,1 34,1 35,3 34,7 36,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,3 30,6 30,2 31,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 69,7 66,7 69,0 67,6 70,5 71,8 72,4 72,0 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,1 73,0 74,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,44 0,47 0,48 .. 0,60 0,59 0,61 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 40,5 38,1 40,6 .. 39,2 39,2 38,3 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 35,6 34,5 33,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,3 46,1 48,4 .. 39,3 39,3 39,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 45,8 46,2 46,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,5 16,2 15,1 .. 17,0 18,1 16,9 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 10,7 11,2 10,9 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 88,7 90,4 92,5 91,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,0 88,9 93,2 93,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 372 3 910 4 259 : 3 448 3 686 3 739 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 415 3 587 3 785 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 2,2 2,6 2,4 2,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,42 0,39 0,44 .. 0,43 0,41 0,42 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,71 0,75 0,67 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,81 0,74 0,68 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,9 6,3 6,8 7,0 6,2 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,1 12,2 11,3 12,7 18,4 18,1 18,9 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 9,8 10,6 10,6 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,0 15,0 16,3 16,2 12,6 13,0 13,2 13,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,2 10,3 10,4 10,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 59,6 112,8 118,1 124,9 47,3 49,2 47,2 46,2 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 27,6 28,9 31,1 31,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 106,7 120,0 89,5 100,0 86,4 90,5 87,9 90,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 85,1 93,1 89,4 96,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt