KOSTRA nøkkeltall

Rogaland fylkeskommune

Videregående opplæring

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 147 122 154 962 162 290 167 562 175 523 160 074 164 950 168 567 176 036 186 706 158 389 162 754 166 949 174 164 184 197 155 568 159 674 163 972 165 535 175 117
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 57,9 58,2 59,1 54,8 56,1 52,4 52,4 51,6 51,0 50,5 33,6 33,3 32,6 32,0 31,6 50,9 51,6 51,3 47,9 47,9
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 74 799 74 482 75 519 77 232 81 054 76 427 76 944 77 108 79 346 83 396 75 855 76 329 76 619 78 848 82 790 76 851 76 489 76 534 78 458 81 635
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 92,1 92,7 93,2 93,8 94,1 92,1 92,0 92,3 92,9 93,4 92,0 91,8 92,1 92,7 93,2 92,8 92,5 92,8 93,6 94,0
Elever per skole (antall) antall 491 509 484 487 471 430 441 441 441 459 439 450 447 446 465 392 416 432 442 439
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 75,0 75,9 77,9 78,1 .. 73,5 74,0 75,5 76,0 .. 73,6 74,3 75,8 76,1 .. 75,0 75,5 76,9 77,2 ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent 55,0 52,7 52,8 53,0 54,4 51,6 50,8 50,5 50,9 52,0 49,9 49,1 48,7 49,0 50,1 53,7 52,5 52,5 53,1 54,0
Elever per lærerårsverk (antall) antall 8,7 8,8 9,0 8,7 8,4 8,5 8,6 8,7 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 8,6 8,8 8,8 8,7 8,5
Elever (antall) antall 18 837 18 858 19 358 19 147 19 075 180 463 180 571 179 314 179 528 176 905 199 581 199 998 198 282 198 779 196 594 43 960 43 949 44 069 44 065 43 650
Lærlinger (antall) antall 4 736 4 383 4 599 4 789 5 137 36 721 37 062 39 108 40 933 42 803 38 772 39 289 41 348 43 176 45 216 10 354 10 035 10 388 10 893 11 532
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.