KOSTRA nøkkeltall

Rogaland fylkeskommune

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 272 3 503 3 614 4 173 4 347 4 681 4 884 5 145 5 369 5 616 4 512 4 695 4 891 5 098 5 401 5 280 5 539 5 767 6 501 6 795
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 229 889 1 642 2 295 2 330 2 147 1 917 1 872 2 473 3 015 1 932 1 715 1 634 2 157 2 627 3 810 2 934 2 518 3 197 3 971
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 228 448 260 637 275 573 276 956 311 236 168 187 178 769 194 535 195 320 207 665 174 232 184 639 194 538 195 326 207 665 224 217 242 493 260 225 277 919 309 457
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 63,9 64,9 64,2 61,3 58,0 58,2 51,6 43,1 42,9 42,8 59,5 53,0 43,1 42,9 42,8 73,3 71,2 55,0 58,0 56,4
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 1 415 1 510 1 238 1 723 1 549 1 772 1 818 1 842 1 960 1 983 1 868 1 917 1 946 2 055 2 119 2 000 2 083 1 983 2 315 2 168
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 310 290 308 603 657 453 443 456 502 538 396 387 398 438 469 508 507 506 687 764
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 55 579 55 973 58 329 57 331 62 532 64 868 66 638 71 255 73 467 75 603 103 089 106 300 113 037 116 779 119 658 82 006 83 484 96 365 98 356 103 540
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 30,1 29,1 27,4 27,0 25,1 26,0 25,0 24,1 22,9 22,0 14,4 13,8 13,3 12,7 12,2 17,7 16,7 16,7 16,9 15,9
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 13 12 12 11 11 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 20 18 19
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 40,5 39,0 37,4 34,5 33,0 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 49,1 44,9 49,9 46,5 45,7
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.