KOSTRA nøkkeltall

Rogaland fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,1 9,1 9,2 8,9 9,2 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 8,1 8,4 8,2 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 26 39 27 31 30 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 41 51 40 45 48
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,95 0,94 0,92 0,86 0,86 0,99 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 0,94 0,94 1,00 0,97 0,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 84 83 87 100 123 98 106 102 105 105 100 107 103 105 106 93 91 81 93 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 493 524 516 542 564 484 513 518 553 567 492 516 523 554 529 481 513 485 492 547
Herav utgifter til renhold (kr) kr 19 150 173 182 195 123 134 151 164 163 124 135 151 163 162 75 136 159 165 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 70 82 82 108 101 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 82 92 90 99 103
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt