4389_1100
4389_1100
kostra
2021-04-10T23:17:00.000Z
no
kostra Rogaland

KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: