KOSTRA nøkkeltall

Rødøy - 1836 (Nordland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rødøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 65 72 67 62 77 0 0 0 0 85 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 76 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 599 3 706 4 448 4 536 4 536 3 896 4 008 3 884 4 141 4 141 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 619 3 722 3 672 3 894 3 894 3 619 3 722 3 672 3 894 3 894
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,60 0,56 0,46 0,44 0,37 0,60 0,56 0,46 0,44 0,37
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 95,4 92,2 98,8 99,1 99,4 95,4 92,2 98,8 99,1 99,4
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 31,8 24,7 24,7 25,3 25,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 23,9 26,6 27,1 28,2 29,5 23,9 26,6 27,1 28,2 29,5

Kontakt