KOSTRA nøkkeltall

Rødøy - 1836 (Nordland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rødøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,5 82,8 64,3 78,6 87,5 80,0 81,6 81,5 81,3 77,8 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 77,7 77,7 75,8 77,2 79,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,8 84,5 86,0 86,9 87,4 84,8 84,5 86,0 86,9 87,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,7 84,6 88,3 85,7 86,4 90,9 91,1 91,9 91,8 91,8 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 89,2 88,9 88,4 88,8 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,4 93,3 93,4 93,8 92,5 92,4 93,3 93,4 93,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 91,3 85,7 102,0 90,5 85,7 98,2 97,1 98,3 98,3 99,4 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 96,1 95,7 96,0 95,8 96,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,1 89,1 89,4 97,0 95,9 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 94,4 94,3 94,6 94,7 94,2 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 52,0 51,4 51,0 50,9 50,7 52,0 51,4 51,0 50,9 50,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 4,2 4,2 4,1 4,1 .. 5,3 5,2 5,2 5,2 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 5,1 5,0 4,9 4,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,9 5,8 5,7 5,5 .. 5,9 5,8 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 19,7 29,8 27,4 20,4 .. 34,9 35,3 39,1 43,2 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 32,8 32,1 32,4 33,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 36,6 36,6 37,8 39,7 .. 36,6 36,6 37,8 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent : 6,0 : : 0,0 2,4 3,3 3,1 3,0 3,5 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,8 3,5 3,5 3,6 4,3 3,8 3,5 3,5 3,6 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 81,5 77,3 77,9 84,5 89,3 67,3 69,7 74,7 79,0 87,5 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 65,8 69,8 73,5 81,0 86,7 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 60,2 64,2 66,9 72,2 78,7 60,2 64,2 66,9 72,2 78,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 125,0 140,0 140,0 100,0 : 81,9 84,1 87,2 87,5 76,1 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 85,3 84,4 85,2 81,3 89,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 81,6 82,0 85,6 86,8 84,6 81,6 82,0 85,6 86,8 84,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,5 8,3 7,5 8,1 8,5 10,3 10,3 10,3 9,7 10,6 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 126 836 126 051 121 416 139 771 166 394 138 681 148 390 157 259 166 410 177 978 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 134 803 143 377 150 464 166 867 187 076 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 129 369 136 781 144 052 152 582 168 510 129 369 136 781 144 052 152 582 168 510
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 74,6 69,0 74,3 77,4 81,4 57,2 60,3 64,8 68,7 75,7 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 56,8 60,1 62,9 69,0 75,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 50,4 53,7 55,7 60,1 65,1 50,4 53,7 55,7 60,1 65,1
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".