KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 2 4 2 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 14 .. 50 .. .. 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 26 12 9 11 9 26 12 9 11 9 26 12 9 11 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 235 172 209 179 173 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836 3 673 2 475 2 816 2 913 2 836
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 48 48 117 129 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 807 656 1 975 1 886 .. 807 656 1 975 1 886 .. 807 656 1 975 1 886
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 21 20 30 27 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 32 32 44 .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 28 30 33 30 .. 28 30 33 30 .. 28 30 33 30
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 57 55 68 62 45 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 24 37 19 25 17 24 37 19 25 17 24 37 19 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 2 32 12 32 .. 2 32 12 32 .. 2 32 12 32
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 12 16 17 21 5 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 94 80 186 46 14 94 80 186 46 14 94 80 186 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 98 46 91 84 .. 98 46 91 84 .. 98 46 91 84
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 48 50 .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 18 61 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt