KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 2 4 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 60 78 53 59
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 14 .. 50 .. 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 26 12 9 11
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 235 172 209 179 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 3 673 2 475 2 816 2 913
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 48 48 117 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 807 656 1 975
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 21 20 30 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 32 32 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 28 30 33
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 57 55 68 62 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 24 37 19 25
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 2 32 12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 12 16 17 21 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 94 80 186 46
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 98 46 91
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 48 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 49 42 47
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 18 61 .. .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 712 795 0 ..

Kontakt