4435_0901
4435_0901
kostra
2019-10-15T11:51:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Risør, faktaark Kommunalt avløp Risør

KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 99 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 684 3 868 3 868 3 868 3 496 3 553 3 641 3 847 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 974 5 123 5 312 5 555
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,12 0,32 0,47 0,69 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,53 0,63 0,53 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 27,0 70,8 17,3 70,6

Kontakt