4474_0901
4474_0901
kostra
2019-07-21T09:15:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Risør, faktaark Husholdningsavfall Risør

KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 920 2 906 3 004 2 904 2 633 2 684 2 698 2 823 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 955 3 030 3 076 3 134
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 39,8 35,1 35,3 33,7 37,5 37,9 38,6 40,4 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 39,8 38,5 41,2 42,9
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 439,9 432,8 433,6 426,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 517,7 500,4 515,2 512,4

Kontakt