KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 134,5 42,5 89,6 63,0 72,9 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 127,8 133,8 149,5 106,6 147,3 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,3 5,9 5,3 5,2 4,3 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,9 10,5 10,6 10,2 10,1 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 63,5 79,2 77,1 65,5 72,2 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 70,9 84,5 72,5 71,7 69,4 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,7 16,7 17,7 15,0 14,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,2 39,1 38,7 39,8 38,4 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,7 22,6 20,9 22,0 21,8 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 109 114,3 117 224,6 118 710,7 127 459,5 134 538,4 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 109,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 162,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt