KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,7 7,2 7,3 7,2 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 352 368 -115 510 508 229 207 285 283 293 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,43 5,44 5,87 5,51 5,93 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 47 115 192 56 62 60 71 77 79 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 459 514 474 565 528 470 478 482 528 561 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr 160 161 161 183 172 138 146 149 157 166 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 102 131 117 183 147 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt