KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 213 1 290 1 330 1 593 1 556 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 323 1 370 1 429 1 638 1 582 1 323 1 370 1 429 1 638 1 582 1 323 1 370 1 429 1 638 1 582
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 069 1 016 1 041 1 286 1 236 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 1 076 1 106 1 154 1 347 1 290 1 076 1 106 1 154 1 347 1 290 1 076 1 106 1 154 1 347 1 290
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 144 274 289 307 320 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 247 265 274 291 292 247 265 274 291 292 247 265 274 291 292
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 066 1 151 1 175 1 444 1 408 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 798 840 853 1 024 990 798 840 853 1 024 990 798 840 853 1 024 990
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 39 168 158 171 173 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 55 82 75 91 87 55 82 75 91 87 55 82 75 91 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 028 983 1 017 1 272 1 235 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 743 758 778 932 903 743 758 778 932 903 743 758 778 932 903
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,65 0,65 0,69 0,70 0,72 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,23 0,24 0,24 0,26 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,45 0,46 0,46 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 8 6 7 14 9 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 95 92 103 115 90 95 92 103 115 90 95 92 103 115 90
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 12 12 6 17 18 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 351 283 249 259 310 351 283 249 259 310 351 283 249 259 310

Kontakt