KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 193 202 229 206 149 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257 2 072 2 184 2 381 2 378 2 257
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 29 33 30 22 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 68 65 56 62 70 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 57 62 56 57 56 57 62 56 57 56 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 630 910 369 1 661 1 052 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 314 1 737 971 715 864 1 314 1 737 971 715 864 1 314 1 737 971 715 864
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 381 2 336 2 201 5 857 7 100 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174 8 431 6 926 7 658 10 203 10 174
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 27 6 7 0 36 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 9 29 21 17 15 9 29 21 17 15 9
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 1 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 46 56 67 45 64 46 56 67 45 64 46 56 67 45 64
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,6 2,0 1,9 1,3 1,2 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 24,9 24,4 20,9 20,2 20,9 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt