KOSTRA nøkkeltall

Risør - 4201 (Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 10 814 9 853 7 180 7 567 9 448 7 871 8 223 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 7 830 7 819
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,9 4,3 4,8 4,4 5,2 4,7 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 4,4 3,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,4 4,1 5,2 5,1 5,4 4,9 4,5 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,4 3,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 5,3 .. 4,4 4,5 4,9 4,2 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,5 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 49 154 51 128 54 010 58 396 56 243 58 854 66 710 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 56 544 68 207
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 7 717 11 698 27 663 35 526 35 381 37 711 41 758 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 37 342 49 250
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 465 500 369 846 328 434 364 084 408 014 453 387 449 472 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 449 105 425 829
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 15,4 14,3 23,2 21,4 20,8 18,1 17,4 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 16,7 15,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 94 96 79 81 88 88 86 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 95 97
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 9 960 9 037 6 648 7 016 8 682 7 297 7 632 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 7 138 7 153
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,6 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,0

Kontakt