KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 436 4 215 7 751 3 353 3 261 6 633 7 004 8 287 8 515 8 770 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312 6 021 6 261 8 205 8 283 8 312
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 5,9 6,3 5,9 5,9 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 6,2 6,9 6,7 6,5 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,7 5,3 6,1 6,8 6,6 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 28 317 27 299 24 754 27 380 34 516 43 756 44 144 49 062 51 291 56 119 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873 36 160 32 212 36 710 41 295 42 873
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 179 14 909 23 667 32 154 14 203 29 358 31 526 34 716 38 368 39 790 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202 25 169 31 647 35 315 37 160 35 202
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 465 244 682 200 675 463 511 980 516 171 371 119 382 371 410 422 416 992 450 559 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617 302 779 327 562 411 222 394 338 404 617
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,3 20,9 26,1 23,9 20,4 21,1 21,2 20,8 18,6 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4 22,3 24,3 22,4 21,3 20,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 76 100 95 95 99 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93

Kontakt