KOSTRA nøkkeltall

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Risør Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 65,7 80,5 80,7 76,3 80,9 81,9 82,5 83,8 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,0 81,9 81,3 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 82,3 88,4 89,1 89,2 91,1 91,5 91,9 92,5 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,0 91,6 90,9 91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,9 93,5 93,8 95,1 97,4 97,5 97,8 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,4 97,3 97,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 38,7 37,0 36,9 42,6 51,8 51,0 50,7 51,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 38,1 37,5 36,9 36,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 5,5 5,7 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 5,8 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 43,2 43,4 46,8 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,8 40,1 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,8 : : 2,7 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,3 3,1 3,4 3,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 72,4 74,1 83,4 79,5 63,1 66,3 68,5 72,8 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 67,8 74,5 75,5 80,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 71,1 80,0 82,9 83,3 78,6 78,8 81,1 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 78,3 81,2 81,5 83,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,3 12,0 11,5 10,7 12,7 12,8 12,7 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,9 14,6 14,4 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 961 141 298 163 056 158 274 128 650 136 769 143 788 153 936 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 133 853 139 820 146 352 158 346
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 59,7 60,7 68,4 66,1 52,0 54,5 56,2 59,6 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 54,7 59,7 61,0 63,7
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.