KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 22 19 16 11 9 573 543 492 444 431 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 29 21 5 27 22 28 20 20 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 870 830 950 750 700 27 488 26 402 25 511 24 947 25 234 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 500 470 300 380 .. 13 525 11 779 11 868 11 743 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 408 2 705 1 096 1 147 .. 2 408 2 705 1 096 1 147 .. 2 408 2 705 1 096 1 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 20 15 20 20 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 49 31 38 31 .. 40 45 44 39 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 32 26 36 23 .. 32 26 36 23 .. 32 26 36 23
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 19 28 24 27 29 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 14 18 16 15 14 14 18 16 15 14 14 18 16 15 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 240 191 326 234 153 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 99 100 .. 93 72 92 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 99 99 98 100 .. 99 99 98 100 .. 99 99 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 50 .. 44 45 48 44 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 95 96 92 1 825 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 127 219 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. ..

Kontakt