KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 3,7 3,9 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 28 218 30 397 35 789 37 487 41 628 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 363 179 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 174 406 181 210 207 536 221 496 231 616 174 406 181 210 207 536 221 496 231 616 174 406 181 210 207 536 221 496 231 616
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 714 1 897 2 073 2 074 2 321 1 887 2 027 2 122 2 260 2 399 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 1 834 1 964 2 113 2 348 2 361 1 834 1 964 2 113 2 348 2 361 1 834 1 964 2 113 2 348 2 361
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 884 641 4 342 1 136 891 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 069 779 1 036 523 805 1 069 779 1 036 523 805 1 069 779 1 036 523 805
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,9 3,9 4,1 3,9 4,1 4,5 4,9 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 53,8 55,6 34,2 54,2 49,2 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,7 10,0 9,9 9,6 13,7 11,0 10,8 10,4 10,5 15,4 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 15,1 14,7 15,4 16,2 21,4 15,1 14,7 15,4 16,2 21,4 15,1 14,7 15,4 16,2 21,4
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,1 0,8 0,7 0,7 0,8 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 8 637 8 710 9 334 9 841 9 607 536 867 553 078 567 425 603 465 662 748 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 60 691 63 195 65 236 69 596 71 453 60 691 63 195 65 236 69 596 71 453 60 691 63 195 65 236 69 596 71 453
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt