KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 129 140 148 154 151 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,83 0,78 0,76 0,80 0,74 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 78,4 97,3 96,6 81,2 95,7 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 165 191 188 170 165 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 177 190 183 181 167 177 190 183 181 167 177 190 183 181 167
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 66 68 61 62 63 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 26 29 31 30 31 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 2 6 6 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 79 99 97 85 98 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 2 6 5 3 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5 8 9 7 7 5

Kontakt