KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,1 9,4 9,4 9,5 8,9 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 431 479 421 430 397 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,59 4,08 4,04 4,25 4,38 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 68 64 112 124 110 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 611 678 689 682 698 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631
Herav utgifter til renhold (kr) kr 195 217 221 206 209 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 129 140 148 154 151 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt