KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 911 915 943 1 073 1 039 999 1 063 1 090 1 173 1 180 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147 1 180 1 249 1 308 1 308 1 147
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 654 648 692 792 749 791 857 882 952 952 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 833 958 1 014 986 878 833 958 1 014 986 878 833 958 1 014 986 878
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 257 267 251 280 290 209 207 207 221 228 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 347 291 293 322 268 347 291 293 322 268 347 291 293 322 268
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 692 702 694 757 760 708 742 746 806 824 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 734 777 801 889 855 734 777 801 889 855 734 777 801 889 855
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 89 97 56 78 94 64 54 49 62 66 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 144 85 70 90 97 144 85 70 90 97 144 85 70 90 97
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 603 606 638 679 666 643 688 697 743 758 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 590 692 730 799 759 590 692 730 799 759 590 692 730 799 759
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,52 0,55 0,54 0,54 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,18 0,21 0,21 0,21 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 30 15 22 28 26 910 993 1 083 1 187 1 160 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 141 129 113 155 152 141 129 113 155 152 141 129 113 155 152
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 152 150 28 33 55 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220 696 520 415 288 220

Kontakt