KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 953 6 988 7 367 8 130 8 256 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 699 8 155 8 505 9 091 8 971 7 699 8 155 8 505 9 091 8 971 7 699 8 155 8 505 9 091 8 971
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,3 4,8 4,9 5,3 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,6 5,1 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 4,9 5,4 5,5 6,0 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,2 3,9 4,1 4,2 4,4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 844 31 952 34 367 39 962 59 079 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 41 285 44 612 47 005 53 936 56 361 41 285 44 612 47 005 53 936 56 361 41 285 44 612 47 005 53 936 56 361
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 27 038 34 712 35 075 36 881 33 637 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 48 548 48 480 68 886 52 723 50 821 48 548 48 480 68 886 52 723 50 821 48 548 48 480 68 886 52 723 50 821
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 472 121 469 058 503 424 489 304 490 756 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 414 043 421 365 390 196 443 036 428 042 414 043 421 365 390 196 443 036 428 042 414 043 421 365 390 196 443 036 428 042
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 24,1 23,0 23,9 21,7 19,7 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9 21,0 19,1 20,5 20,1 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 84 89 84 87 93 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 81 82 87 88 92 81 82 87 88 92 81 82 87 88 92

Kontakt