KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 88,7 85,9 80,6 83,9 82,0 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,0 93,2 90,5 91,1 90,1 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,3 97,5 96,9 96,4 95,7 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 50,9 50,6 49,7 48,6 49,6 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,7 5,8 5,6 5,3 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,5 .. 5,8 5,8 5,6 5,5 .. 5,8 5,8 5,6 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,2 40,5 45,0 45,7 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 38,9 39,3 42,7 44,2 .. 38,9 39,3 42,7 44,2 .. 38,9 39,3 42,7 44,2
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 2,2 2,7 2,8 2,7 2,4 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 63,4 68,0 69,6 71,4 77,2 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 72,9 71,8 69,2 69,3 76,1 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,1 13,8 13,3 13,2 13,5 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 137 079 142 751 143 684 152 829 167 294 130 067 136 470 142 507 151 141 159 955 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 135 619 140 892 147 086 157 981 167 173 135 619 140 892 147 086 157 981 167 173 135 619 140 892 147 086 157 981 167 173
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 51,9 55,8 56,3 57,9 64,1 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".