4407_0605
4407_0605
kostra
2019-07-16T18:56:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Ringerike, faktaark Plan, byggesak og miljø Ringerike

KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 11 8 6 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 121 96 135 127
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 67 33 40 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 18 14 16 21
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 428 403 633 430 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 598 5 342 5 253 5 202
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 261 201 184 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 294 3 241 2 079
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 11 8 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 10 17 15 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 39 42 31 33 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 15 17 16 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 0 0 .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 153 239 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 23 16 22 7
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 97 100 84 .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 98 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 100 .. .. 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall 125 358 .. .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 133 1 638 0 ..

Kontakt