4401_0605
4401_0605
kostra
2019-06-19T13:53:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Ringerike, faktaark Helse- og omsorgstjenester Ringerike

KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 22 975 24 006 25 016 26 373 20 963 22 112 23 178 24 949 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 567 22 931 23 909 25 869
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 316,0 316,9 331,5 319,0 274,9 279,7 290,7 289,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 270,9 281,7 292,5 288,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 35,9 35,7 35,2 35,0 30,5 31,1 30,8 31,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,3 30,6 30,2 31,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 69,4 69,8 70,0 75,3 73,1 74,3 74,4 74,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,1 73,0 74,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,53 0,54 .. 0,56 0,56 0,60 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,9 38,4 37,5 .. 31,9 31,2 29,2 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 35,6 34,5 33,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 41,3 40,4 39,7 .. 47,5 48,1 48,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 45,8 46,2 46,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,5 9,1 8,9 .. 12,3 11,6 11,7 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 10,7 11,2 10,9 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 92,3 92,3 92,2 92,2 86,6 87,7 89,4 89,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,0 88,9 93,2 93,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 673 3 993 4 241 : 3 186 3 328 3 483 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 415 3 587 3 785 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,5 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,5 3,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 2,2 2,6 2,4 2,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,49 0,50 0,78 .. 0,63 0,68 0,59 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,71 0,75 0,67 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,32 0,14 0,21 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,81 0,74 0,68 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 3,9 4,1 4,0 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,4 8,2 9,4 10,4 10,0 10,3 10,5 10,7 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 9,8 10,6 10,6 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,6 9,3 9,8 9,1 8,7 9,0 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,2 10,3 10,4 10,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 36,1 47,7 53,6 50,9 31,3 33,7 36,1 37,9 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 27,6 28,9 31,1 31,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 99,2 101,6 104,0 103,9 86,4 90,9 89,5 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 85,1 93,1 89,4 96,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt