KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 112 8 640 11 216 10 380 9 143 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 4,8 4,9 4,9 5,0 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,6 5,2 4,7 5,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 4,2 4,6 3,9 4,2 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 203 60 940 75 751 65 091 65 131 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 61 995 82 171 96 407 92 367 61 691 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 295 495 300 514 295 033 368 192 349 695 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,5 18,0 17,0 20,2 19,2 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 96 99 93 99 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96

Kontakt