4394_0605
4394_0605
kostra
2019-04-26T02:40:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Ringerike, faktaark Barnevern Ringerike

KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 112 8 640 11 216 .. 5 892 6 353 7 565 7 887 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 330 7 739 8 813 8 908
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,6 5,2 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,3 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 4,2 4,6 4,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 203 60 940 75 751 : 41 392 43 177 44 682 48 627 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 43 228 47 226 50 895 56 643
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 61 995 82 171 96 407 : 32 236 35 010 39 698 40 714 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 43 227 46 737 54 264 53 455
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 295 495 300 514 295 033 : 392 769 409 933 447 266 462 527 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 383 222 399 612 420 481 434 395
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,5 18,0 17,0 20,2 20,2 20,0 19,8 19,0 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 23,3 22,7 21,6 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 96 99 93 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 90 93 96 96

Kontakt