KOSTRA nøkkeltall

Ringebu - 3439 (Innlandet)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringebu Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 91 159 119 129 132 100 146 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 108 161
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,45 0,73 0,82 0,87 0,81 0,59 0,80 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . . . 0,60 0,88
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 97,2 99,1 97,2 97,1 96,9 98,1 97,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . . . 96,6 96,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 120 124 161 157 166 155 168 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . . . 152 150
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 85 85 84 86 85 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . . . 73 69
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 9 8 7 13 13 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . . . 23 26
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . . . 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 4 4 6 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . . . 4 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 95 96 96 98 98 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . . . 97 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 6 6 7 0 1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . . . 2 3

Kontakt