KOSTRA nøkkeltall

Rindal - 5061 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rindal Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 10,4 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 . . . 9,7 9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 0 192 220 248 253 261 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 . . . 318 319
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 8,76 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 . . . 4,96 4,80
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 104 86 91 84 93 86 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 . . . 105 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 666 462 488 483 511 562 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 . . . 592 629
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 177 137 154 160 160 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 . . . 184 197
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 139 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 134
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt