KOSTRA nøkkeltall

Rendalen - 3424 (Innlandet)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rendalen Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,7 4,0 4,1 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,0 1,4 1,4 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 766 3 292 2 514 2 630 2 518
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 485 1 512 1 167 1 217 1 215
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 8 227 3 759 1 353 1 460 1 157
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 868 542 295 303 344
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7
Utlån per innbygger (antall) antall 5,7 4,3 2,1 2,1 2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 21,2 30,3 13,6 13,1 15,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 16,5 15,8 17,1 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt