KOSTRA nøkkeltall

Rendalen - 0432 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rendalen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,7 10,2 11,1 12,8 13,0 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 102 139 327 1 943 1 843 191 231 247 336 369 206 242 279 296 409 218 269 351 329 354 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,43 8,62 8,18 8,33 8,38 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 51 96 39 40 42 103 8 875 87 85 109 82 92 89 88 79 86 76 70 75 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 523 495 691 631 665 545 43 665 588 634 710 517 534 537 564 624 498 536 533 567 588 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 171 178 206 161 185 123 10 151 163 176 199 151 160 168 173 184 141 156 162 161 168 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 142 126 210 175 172 120 9 964 130 148 168 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt